Ga naar de inhoud

Allround in administraties voor kleine MKB-bedrijven en ZZP-ers

Altijd up-to-date, geen verrassingen en vooral de zekerheid dat u bij bent met uw administratie. René Tiktak zorgt er voor. Zo verzorgt hij onder andere de boekhouding, het debiteurenbeheer, de belastingen, voortgangsrapportage en de jaarrekening.

Gezamenlijk bepalen we wat u zelf wil doen en wat u wilt uitbesteden. Zo kunt u zich volop de onderneming richten en ontvangt u op afgesproken tijden een analyse van de administratie en een advies. Afwijkingen ten opzichte van eerdere jaren komen zo snel in beeld, uw debiteuren gaan sneller betalen en onnodige of te hoge kosten worden in beeld gebracht. Uw administratie is mijn zorg.

Voor ZZP’ers een interessant abonnement

Voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) heeft Treens een interessant pakket. Veel ZZP’ers blinken uit in hun beroep, maar besteden de administratie graag uit. Het is vaak niet eens zoveel werk, maar profiteert u wel van de voordelen die een ZZP’er heeft? Is alles wel goed geregeld? Wij bieden een ZZP-pakket waarin dit allemaal geregeld is voor een jaarlijks abonnement. Hiervoor verzorgen wij de administratie, het debiteurenbeheer, de jaarrekening en inkomstenbelasting en bovendien twee adviesgesprekken per jaar. De vanaf prijs voor dit pakket is € 450,- per jaar.

Ook voor verenigingen

Treens werkt ook voor stichtingen en verenigingen. Als bestuurder heeft u namelijk al een hele verantwoordelijkheid tegenover de leden en vooral het financiële situatie komt dan vaak ter sprake. Treens zorgt voor de administratie, het incasseren van de bijdragen en de financiële verantwoording. Alles is goed op orde!. Na een inventarisatie krijgt u van mij een vast tarief per jaar, zodat u weet waar u aan toe bent.